اخبار ورزشی » سولاری، در وبسایت رئال سرمربی تیم بزرگسالان شد