اخبار ورزشی » “کریم در روزهای سخت بار تیم را به دوش می کشد”